Hej!

Jag heter Monika Högsnes och jag söker intervjupersoner till ett forskningsprojekt som handlar om erfarenheter av psykosocialt stöd inom hälso-och sjukvården, främst i kontakt med kurator.

Forskningsprojektet heter "Personer med förvärvad hjärnskada och deras närståendes erfarenheter av psykosocialt stöd inom hälso-och sjukvården".

Intervjun kan genomföras genom träff på valfri plats eller digitalt, och tar ungefär 60 minuter. Intervjun kan delas upp på flera tillfällen och du har möjlighet att ta paus under intervjun. 

 

För att kunna delta i studien ska du:  

  • Ha en förvärvad hjärnskada eller vara närstående till någon med en förvärvad hjärnskada  
  • Ha träffat kurator inom hälso-och sjukvården vid minst två tillfällen
  • Vara mellan 18 och 65 år

Om du vill kontakta mig så ring gärna! 

 

Med vänlig hälsning,

Monika Högsnes

Doktorand i Socialt arbete

Telefon: 076-1213316

 

Studien heter "Personer med förvärvad hjärnskada och deras närståendes erfarenheter av psykosocialt stöd inom hälso-och sjukvården" och är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, Dnr: 2023-03387-01. Studien genomförs vid Institutionen för Sociala och psykologiska studier vid Karlstads Universitet. Intervjuerna utförs av doktorand Monika Högsnes vid Karlstads Universitet. Ansvarig forskare för projektet är Evelina Landstedt, lektor i socialt arbete och docent i Folkhälsovetenskap vid Karlstads Universitet. E-mail: monika.hogsnes@kau.se, evelina.landstedt@kau.se

Om du hör av dig så  binder det dig inte på något sätt att delta i studien. Deltagandet är helt frivilligt. Om du beslutar dig för att delta och sedan ångrar dig kan du när som helst och utan motivering avbryta ditt deltagande. Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. I det utskrivna datamaterialet kommer alla uppgifter kodas så att endast behöriga kan identifiera enskilda intervjupersoner. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem, och kommer enbart att behandlas i IT-system och tjänster med säkerställd adekvat säkerhet. Forskningshuvudman är Karlstads Universitet. 

Är du intresserad av att delta i studien?
Vad heter du i förnamn?
Hur kontaktar vi dig på bästa sätt (ange exempelvis telefonnummer eller annan kontaktinformation, om det finns speciella tider du vill bli kontaktad på eller något annat du vill förmedla som kan underlätta för dig vid kontakt)?