Inbjudan till att vara med i en utvärderingsstudie av Stopp! Min kropp!

Stopp! Min kropp! är ett konkret verktyg att använda i samtal om känslor, kroppen och gränser. Det finns som skolmaterial och snart även som ett digitalt spel. Innehållet i Stopp! Min kropp! relaterar väl till de nya skrivningarna i Lgr22 om samtycke och relationer och kan därmed användas för att adressera sex och samlevnadsundervisningens nya fokus.

Nu ska Stopp! Min kropp! -skolmaterial och det kommande digitala spelet utvärderas. Rädda barnen gör detta i samarbete med forskare från Karlstads universitet. Syftet är att undersöka om barn i årskurs 2 och 3 får ökad kunskap om känslor, kropp, övergrepp, samtycke, hemligheter och säkerhet online genom att jobba med ”Stopp! Min kropp!” i skolan.

Studien går till såhär: Elever i årskurs 2 och 3 kommer att få svara på frågor i ett digitalt frågeformulär. Därefter får eleverna under ledning av lärare arbeta med skolmaterial och/eller spel inom ramen för skolans ordinarie undervisning under ungefär sex veckor (totalt ca nio timmar). Sedan får eleverna besvara frågorna igen. Detta kommer ske under våren 2024. De lärare som medverkar kommer att få utbildning och vägledning i hur man kan jobba med skolmaterial och spel. Studien har forskningsetiskt godkännande.  

 

Är du och din skola intresserad av att medverka? Vill du veta mer?

Välkommen att fylla i uppgifter nedan så kontaktar vi er! 

 

Evelina Landstedt

Karlstads universitet

 

Anna Vikgren

Rädda Barnen

 

1.
Vilken skola jobbar du på?
Den här frågan är obligatorisk
2.
Yrkeskategori 
3.
Förnamn och efternamn
Den här frågan är obligatorisk
4.
Ort
Den här frågan är obligatorisk
5.
E-postadress
Ogiltig e-postadressDen här frågan är obligatorisk
6.
Mobiltelefonnummer (10 siffror)
Otillåtet värde: antal tecken måste vara mellan 10 och 11